Java踩坑记系列之Arrays.asList

Java踩坑记系列之Arrays.asList

Java系列 3年前 (2020-02-12) 浏览: 545 评论: 0

java.util.Arrays的asList方法可以方便的将数组转化为集合,我们平时开发在初始化ArrayList时使用的比较多,可以简化代码,但这个静态方法asList()有几个坑需要注意: 一. 如果对集合使用增加或删除元素的操作将会报错 如下代码: List list = Arrays.asList("a","b","c"); list.add("d"); 输出结果: Exception

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册